Energieplus woning: Een energieplus woning is een woning die meer energie opwekt dan ze verbruikt voor verwarming, warm water, verlichting en huishoudelijke taken. Deze woningen steunen op twee principes: enerzijds een minimale energievraag, door isolatie en innoverende energiezuinige technieken. Anderzijds steunen ze op een maximaal gebruik van zonne-energie of andere hernieuwbare bronnen (zoals aardwarmte, wind etc.). De basis voor zo’n energiepluswoning is meestal een passiefhuis. 

K-peil: Het K-peil van een woning is een kengetal om “de graad van thermische verliezen door de gebouwschil” aan te geven. Het geeft de globale warmte-isolatie van een gebouw weer en hangt dus af van het warmteverlies van een gebouw via buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe beter u isoleert, hoe lager het K-peil zal zijn. Ook de compactheid van het gebouw en het beperken van koudebruggen sturen het K-peil. Het K-peil beïnvloedt het E-peil trouwens, hoe lager (en beter) het K-peil, hoe beter het E-peil. Deze indicator werd gebruikt voor woningen waarvan de bouwaanvraag werd ingediend tot 31/12/2017. Sindsdien is hij vervangen door het S-peil.

S-peil: Het ’S-peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm is, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien. Deze indicator wordt berekend voor alle woningen waarvoor sinds 1 januari 2018 een bouwaanvraag is ingediend.

E-peil: Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie, bezonning, bewuste ventilatieverliezen en de vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, eventuele koeling en verlichting.

Passiefnorm: De passiefnorm is een set van regels en normen – opgesteld door het Duitse Passive House Institute – die bepaalt aan welke vereisten de verschillende onderdelen van het gebouw moeten voldoen om het “passiefhuiscertificaat” te verdienen. Zo zijn er eisen voor isolatiewaardes van muren, daken en ramen, voor de luchtdichtheid van het gebouw, voor ventilatie enz. Deze waardes worden bovendien anders – veel strenger – berekend dan de waardes die in de Vlaamse EPB-software worden gebruikt.

PIR: PIR (Polyisocyanuraat) is een hard isolatiemateriaal dat gebruikt wordt voor thermische isolatie. De stof staat ook bekend als kunststofschuim en is een verbeterde versie van PUR. PIR heeft een betere en lagere lambdawaarde (d.i. de maat voor warmtegeleiding van een product), veiligere brandeigenschappen, een betere stabiliteit en meer drukvastheid.

PUR: PUR (polyurethaan) is een hard isolatiemateriaal dat ingezet wordt bij thermische isolatie. PUR is zowel verkrijgbaar in harde platen (voor de isolatie van muren en daken), als in gespoten toepassing (voor isolatie van vloeren of plafonds).

Ug - Uf - Uw: De U-waarde van een materiaal geeft aan hoe goed de warmte door een materiaal stroomt. Hoe lager de U-waarde van een materiaal is, hoe minder goed de warmte erdoor stroomt en hoe beter het dus isoleert. De U-waarde van ramen wordt onderverdeeld in verschillende benamingen, afhankelijk van het raamonderdeel. Voor het glas zelf gebruikt men Ug (g van “glass”) en voor het raamkader Uf (f van “frame”). De U-waarde van het geheel wordt bepaald door de Ug- en de Uf-waardes en krijgt de benaming Uw (w van “window”).

NZEB is een alternatieve benaming voor een BEN-woning. Deze afkorting is gebaseerd op het Engelse “Nearly Zero Energy Building”.

Akoestische isolatie: De akoestische isolatie van een woning heeft een invloed op de sterkte van allerlei geluiden. Een woning die over een goede akoestische isolatie beschikt, zal weinig tot geen hinder ondervinden van bijvoorbeeld een nabijgelegen drukke weg.